Nieuwe hoopbarometer laat krappe voldoende zien voor hoop in Nederland – Goldschmeding Foundation (Dutch)

De Nederlandse bevolking is momenteel niet wanhopig, maar ook niet bijzonder hoopvol. Met een 5,57 scoort Nederland nog maar net een voldoende in de Hoopbarometer, een nieuw meetinstrument dat wordt gelanceerd door de Goldschmeding Foundation, het Institute of Leadership and Social Ethics uit Leuven en de Erasmus Happiness Economics Research Organisation.

Source: Goldschmeding Foundation

Hoewel Nederlanders redelijk hoopvol lijken over hun eigen leven, blijken zij op sociaal en maatschappelijk vlak minder optimistisch. Bovendien ervaren juist kwetsbare groepen in de samenleving, zoals werklozen, mensen met een laag inkomen of degenen die zich geïsoleerd voelen, weinig hoop. Maar liefst 25% van de Nederlandse bevolking scoort een 4 of lager.

Met de Hoopbarometer 1.0 is in januari 2017 een eerste onderzoek (‘nulmeting’) onder de Nederlandse bevolking uitgevoerd. Met deze Hoopbarometer is de meest complete maatstaf voor hoop ter wereld ontwikkeld door het Institute of Leaderschip & Social Ethics, verbonden aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven, en de Happiness Economics Research Organisation van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Voor het eerst is wetenschappelijk een combinatie van dimensies vastgesteld die hoop bepalen. De Hoopbarometer meet de aspecten cognitie, emotie, deugd, sociaal, verwachting, veiligheid en spiritueel. Geen enkele meting ter wereld is zo veelomvattend.

Met de hoopbarometer en de zeven dimensies van hoop bieden wij de maatschappij, organisaties en ook individuele mensen een nieuwe, en complete, mogelijkheid om hoop te vergroten.

De Barometer laat zien dat maar 15% van de Nederlanders een zeven of hoger scoort en dat 60% een 5 of lager scoort. Het hoogst scoort de hoop op een betere toekomst voor onszelf en anderen met een 7,1. De spirituele dimensie van hoop scoort het laagst (3,71). Laagopgeleiden hebben minder hoop dan hoger opgeleiden; ze scoren op alle dimensies serieus lager. Tussen vrouwen en mannen blijkt er nauwelijks een verschil te zitten, terwijl niet-Nederlanders wat meer hoop hebben dan mensen met een Nederlandse achtergrond.

EFFECTEN VAN HOOP

De Hoopbarometer heeft tot doel een richtlijn te bieden voor het meten van hoop in organisaties, steden, landen of andere groepen. Het geeft een inkijk in de maatschappelijke effecten van veel of weinig hoop. Zo stemmen minder hoopvolle mensen vaker op protestpartijen en minder op meer gematigde partijen. Een gebrek aan hoop lijkt dus bij te kunnen dragen aan een verharding en polarisering van het politiek debat, met alle maatschappelijke gevolgen van dien. Maar ook voor organisaties kan het meten van hoop relevant zijn, bijvoorbeeld bij veranderingen. Hoopvolle mensen kunnen beter omgaan met verandering. Met de zeven dimensies van hoop krijgen ook bedrijven de mogelijkheid om hierin te sturen.

Wie hoop en wanhoop in kaart kan brengen, krijgt daarmee inzicht in een van de belangrijkste vaardigheden en drijfveren van menselijk handelen, denken en voelen

Hoop kan een sterk tegenwicht bieden aan een cultuur van cynisme en maatschappelijke onvrede, waarin angst voor de toekomst en wat ons vreemd is, samen gaat met apathie en polarisatie. Hoop spoort ons aan om niet passief af te wachten, maar om actie te ondernemen. Dit past uitstekend bij het streven naar een betere wereld, het doel van de Goldschmeding Foundation. De Hoopbarometer heeft maatschappelijke impact, is wetenschappelijk onderbouwd en draagt bij aan verbetering.

Goldschmeding Foundation